Sint Maarten Liedjes

11 november is de dag...

Dag
Uur
Minuut
Seconde

Wat is Sint Maarten?

In Nederland vieren wij op 11 november het Sint Maarten feest. Het is de dag dat kinderen langs de deur gaan met een lampion om snoep op te halen.

In de Middeleeuwen was Sint Maarten al een idool. Wat weet jij van Sint Maarten?

Wie was Sint Maarten?

Martinus van Tours geboren in 316 en overleden in 397 na Christus was bisschop van de Gallische stad Tours.

Martinus was de zoon van een rijke koopman. Martinus werd geboren in Hongarije in het jaar 316 na Christus. De ouders van Martinus waren Romeinen en zijn vader was een soldaat in het Romeinse leger. Ook Martinus werd een soldaat in het Romeinse Leger. Martinus werd als soldaat gelegerd in Gallië, toentertijd het westelijk deel van Europa, waaronder Frankrijk en België.

 

Sint Maarten

Sint Maarten Geschiedenis

Aan de poort van de stad Amiens zag Martinus een bedelaar die het ijzig koud had in de strenge winter. De bedelaar had geen schoenen, sokken of een jas aan. De man had het koud en enorm koud. Op dat moment had Martinus geen geld voorhanden en kon niet zomaar zijn mantel afstaan, omdat een Romeinse soldaat dan de stadspoort niet mocht passeren. Hij besloot om de helft van zijn mantel af te staan aan de bedelaar.

Die nacht droomde Martinus dat het geen bedelaar was geweest maar Jezus Christus. Hij had Jezus Christus de helft van zijn mantel gegeven. Naar aanleiding van deze droom werd zijn interesse voor het Christendom verstrekt en uiteindelijk verliet hij het leger. Als kluizenaar heeft hij zich volledig gewijd aan het leven als Christen. Rond 370 werd Martinus door het volk verkozen tot de bisschop van Tours. In dit tijd was er geen keus, aangezien de stem van het volk als de stem van God werd beschouwd. Een nieuw klooster Marmoutiers werd gesticht (Martinus' monasterium = Martinus' klooster).

 

 

 

Verhaal Sint Maarten

Het verhaal over Sint Maarten is bekend geworden, doordat omstreeks eind 500 na Christus door Sulpicius Severes, een schrijver, veel over de goede daden van Martinus van Tours is opgeschreven. Het boek was Sulpicius schets niet bepaald een objectief beeld, aangezien Sulpicius, Martinus beschrijft als een leerling van Jezus.

Het Christendom had in 300 na Christus nog geen sterke identiteit en nog niet veel aanhangers. Er was veel concurrentie waaronder de Heidenen en de Katholieken geestelijken. De bisschop had een belangrijke taak om de Heidenen te overtuigen van het bestaan van Christus. De heidenen in die tijd vereerde meestal de Goden van de eigen stad of slechts de Keizer van het Rijk.

Om de Heidenen te overtuigen hadden de geestelijken wonderen nodig. Of er in die tijd wonderen bestonden of dat er sprake was van machtspolitiek en oplichting is niet bekend.
Martinus was in het Westerse Christendom één van de meest vereerde geestelijken.

 

Sint maarten feest

Op 11 november wordt het feest Sint Maarten gevierd. Dit is de dag dat Martinus in Tours begraven is. De geboortedag was vroeger niet belangrijk maar wel de sterf of begraafdag. Dit was ter ere van een persoon, zodat hij of zij naar de hemel zou gaan.

Vroeger werden bedelfeesten gevierd, vanwege de koude winterperiodes. Er was veel armoede en veel mensen gingen langs de deuren om geld, voedsel of brandstof te verzamelen. Bij het verzamelen werd er een liedje gezongen aan de deur. In der tijd was het de manier om voor elkaar te zorgen. Niet alleen 11 november maar ook, Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen (de Winterfeesten) behoren tot de bedelfeesten.

Tegenwoordig is het een feest voor kinderen die met een lampion aan de deur gaan. Een liedje zingen met elkaar en een snoepje krijgen.

 

 

Een voorbeeld van één van de meest bekende Sint Maarten liedjes is:

Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten.

De meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Martinus aan.

Geef een appel of een peer. Ik kom het hele jaar niet weer.

Het hele jaar dat duurt zo lang, tot mijn lichtje branden kan.

 

Partners

Door Sint Maarten Liedjes | mei 18, 2019 |

De kamervraag Kinderfeest verzamelgids Kinderliedjes verzamelgids uwbedrijvengids.nl