Sint Maarten Liedjes

In Nederland vieren veel kinderen op 11 november Sint Maarten, waardoor ze in kleine groepjes ’s avonds in het donker langs de huizen gaan met een lampion om snoep op te halen. De kinderen zingen Sint Maarten Liedjes en ontvangen in ruil daarvoor een snoepje.

Er worden door vele mensen grote hoeveelheden snoep ingeslagen, waardoor de schappen in de supermarkten leeg raken.

De Sint Maarten Liedjes zijn soms van korte duur, zodat de kinderen hun zak kunnen vullen met snoep en snel verder kunnen.  Sint Maarten kent vandaag de dag geen religieuze betekenis meer. Op de katholieke scholen wordt nog wel aandacht besteed aan de heilige Sint-Martinus.

Sint Maarten Liedjes worden niet alleen in Nederland gezongen maar ook in België, Frankrijk en Duitsland.

 

Wat is Sint Maarten?

Het Sint Maarten feest is een christelijk viering op 11 november en is de naamdag van de heilige Sint-Martinus. Er is veel geschreven over deze heilig dag door geschiedschrijver Sulplicius Severus een vriend van Sint-Martinus.

De “heilige” Martinus van Tours werd geboren in het jaar 316 en was zoon van een Romeinse legerofficier en op 15 jarige leeftijd ging hij zelf in dienst van het Romeinse leger. Het bekendste verhaal van Sint-Martinus is dat hij voor de poort van Amiens in Frankrijk een bedelaar tegen kwam. Dit greep Sint-Martinus zo aan dat hij besloot om zijn mantel in twee delen te snijden met zijn zwaard. Eén deel schonk hij aan de bedelaar en het andere deel was eigendom van Rome. Volgens de legende zou de bedelaar symbool staan voor Christus. De bedelaar zei “Ik was naakt en gij hebt mij gekleed”.Sint Maarten Liedjes

De afbeelding van Sint-Martinus en de mantel die hij in tweeën sneed is door vele schilders op het doek gezet.

Nadat Sint-Martinus zich bekeerde werd hij vanaf het jaar 372  gekozen tot bisschop, waardoor hij grotere bekendheid kreeg. Vervolgens werden er door hem verschillende kloosters in Frankrijk opgericht en bereikte uiteindelijk de leeftijd van 81 jaar. Hij overleed in het jaar 397 op 8 november en werd 3 dagen later  de basiliek van Tours begraven.

In het jaar 650 werd Sint-Martinus door het Vaticaan tot een heilige verklaard. En werd zijn verering verspreid over heel Europa, waardoor in Nederland de Martinikerk in Groningen en de Domkerk in Utrecht aan hem gewijd werden. Ook zijn veel dorpen naar hem genoemd, zoals Maartensdijk (Utrecht), Sint-Maartensdijk (Zeeland) en Sint-Maartensbrug (Noord-Holland).

Uiteindelijk kregen kinderen vrij van school op “naamdag” en was het de traditie om de kinderen te trakteren op lekkernijen. Ook werden de klokken geluid in vroegere tijdens, zodat de armen wisten dat er brood werd uitgedeeld.

 

Shares